Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo prowadzić firmy i jednocześnie zajmować się prowadzeniem spraw pracowniczych oraz pilnowaniem wszystkich związanych z tym terminów, wysyłaniem odpowiednich deklaracji czy wniosków. W związku z tym oferujemy Państwu usługę outsourcingu w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Zajmujemy się kompleksową obsługą kadrowo- płacową, obejmującą w szczególności:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
  • kalkulacje wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
  • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
  • księgowość płacową,
  • kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń,
  • przygotowywanie raportów kadrowo płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
  • sporządzanie i składanie deklaracji PFRON.
Można nam także zlecić wiele dodatkowych spraw wykraczających poza standardowe propozycje, a przydatnych w działalności Państwa firmy.